promocja

Karty zadań – wyrażenia dwumianowane (jednostki długości)

 • doskonalenie umiejętności zamiany jednostek długości
 • odpowiednie do pracy indywidualnej, w parach, w grupach;
 • materiał zawiera: 24 zadania, kartę ucznia/grupy, instrukcję, odpowiedzi;
 • wersja do samodzielnego wydruku;
 • przyjdzie na skrzynkę mailową natychmiast po zrealizowaniu płatności.

10,99 

Opis produktu:

„Karty zadań: wyrażenia dwumianowane” to materiał mający na celu doskonalenie umiejętności zamiany jednostek długości. Materiał ten można wykorzystać na różne sposoby. Osoba prowadząca ma możliwość wyboru, czy chce wykorzystać wszystkie zawarte przykłady, czy użyć tylko części z nich.

Przykładowe sposoby wykorzystania:

 • praca w 2 – 3 osobowych grupach:
 • W formie zabawy „Zmiana”: Nauczyciel rozkłada w klasie karteczki z zadaniami (może w tym celu zestawić kilka ławek, by utworzyły długi stół) lub rozwiesza je w różnych miejscach w sali. Uczniowie podchodzą do dowolnego zadania, rozwiązują je, a następnie zapisują odpowiedzi na karcie ucznia. Po ustalonym czasie, np. 2 minutach, w klasie rozlega się alarm lub nauczyciel wykrzykuje słowo: „Zmiana!”. Wtedy uczniowie przesuwają się o jedno zadanie zgodnie z kierunkiem ruchu wskazówek zegara. Następnie czynności powtarzają się, dopóki uczniowie nie rozwiążą wszystkich przygotowanych zadań. Po zakończonej zabawie sprawdzają wyniki swojej pracy. Zabawę można przeprowadzić również w ławkach – wtedy każda para uczniów otrzymuje zadanie i na ustalone hasło przekazuje je kolejnej parze uczniów. Ze względu na element rywalizacji czasowej i związanego z nią stresu, wyniki tej pracy nie powinny podlegać ocenie.
 • W formie stacji zadaniowych: Zadania są rozmieszczone (najlepiej rozwieszone) w różnych miejscach w sali, przy czym ich liczba przekracza liczbę grup. Każda z grup podchodzi do wolnego wyrażenia, znajduje brakująca liczbę lub jednostkę i zapisuje odpowiedź. Następnie przemieszcza się do kolejnych wolnych zadań. Grupa stara się rozwiązać jak najwięcej zadań. Na koniec sprawdza poprawność swojej pracy.
 • W formie pracy przy stoliku: Grupa otrzymuje wszystkie wyrażenia i stara się rozwiązać ich jak najwięcej. Odpowiedzi zapisuje na karcie ucznia, a na koniec sprawdza ich poprawność.
 • praca indywidualna:
 • Uczeń dobiera losowo zadania do rozwiązania, starając się rozwiązać ich jak najwięcej. Zadania te mogą służyć jako rozgrzewka umysłowa na początku lekcji lub jako zajęcie dla uczniów, którzy wcześniej ukończyli zaplanowane prace i oczekują na dalsze instrukcje.

Klasa:

 • 4.

Zawartość:

 • 24 wyrażenia;
 • karta ucznia;
 • odpowiedzi;
 • instrukcja.

Zakres materiału:

 • zamiana jednostek długości.

Formy pracy:

 • praca indywidualna;
 • praca w 2 – 3 osobowych grupach.

Faktura:

 • Do każdego zamówienia dołączana jest faktura.
 • Szkoły oraz inne instytucje publiczne mogą otrzymać fakturę z odroczonym terminem płatności. W tym celu wystarczy się skontaktować przez e-mail: kontakt@krolowamatma.pl lub tel. 577 205 587.