Tablice do nauczania geometrii online

Tablice do nauczania geometrii online

Nauczanie online po raz kolejny stało się faktem. Tym razem jest odrobinę łatwiej. Mamy już swoje ulubione narzędzia, uczniowie też już są bogatsi o doświadczenia nauki zdalnej. W dalszym ciągu jednak mamy do omówienia tematy, które w formie online są niezwykle trudne...
Egzamin ósmoklasisty – arkusze i wzory

Egzamin ósmoklasisty – arkusze i wzory

Egzamin Ósmoklasisty w roku 2024, tak samo jak w latach 2021 – 2023, będzie przeprowadzony według wymagań egzaminacyjnych, a nie z całej podstawy programowej. Będzie się składał z mniejszej liczby zadań niż egzaminy sprzed 2021...
Pomysły rozwijające wyobraźnię przestrzenną

Pomysły rozwijające wyobraźnię przestrzenną

Na zastępstwach, na dodatkowych lekcjach lub w ostatnich dniach roku szkolnego, gdy materiał już zrealizowany, możemy pokusić się o rozwijanie wyobraźni przestrzennej i zająć się bryłami. Dla uczniów  jest to zwykle lekka, przyjemna  praca. Poniżej wypisałam cztery...