Regulamin e-bonów prezentowych

 

 

Niniejszy regulamin określa ogólne warunki aktywacji i użytkowania e-bonu prezentowego

Użyte w regulaminie określenia oznaczają:

Wydawca: Anna Parzyszek – działalność edukacyjna Królowa Matma, NIP: 511-02-10-735, REGON: 389001417, adres: Gościniec 20, 05-077 Warszawa, e-mail: kontakt@krolowamatma.pl
Sklep: sklep internetowy online prowadzony przez Wydawcę pod adresem https://krolowamatma.pl/sklep
E-bon prezentowy: e-bon elektroniczny zawierający kod obniżający wartość zakupów o podaną wartość, dostarczany w postaci eletronicznej.
Nabywca: osoba, która nabyła od Wydawcy e-bon.
Obdarowany:  osoba, która otrzymała w prezencie e-bon. Użytkownik: osoba wykorzystująca w sklepie e-bon prezentowy.

III. WARUNKI OGÓLNE

 1. Wydawca zobowiązuje się do przekazania (przez e-mail) Nabywcy e-bonu prezentowego i do przyjmowania płatności realizowanych przy pomocy e-bonu za towary nabywane przez Użytkownika.
 2. Nabywca zobowiązuje się do przekazania Wydawcy środków pieniężnych w kwocie równej wartości nominalnej e-bonu prezentowego w formie płatności elektronicznej lub tradycyjnego przelewu bankowego.
 3. E-bon prezentowy może być wykorzystany wyłącznie do nabywania towarów w sklepie internetowym Wydawcy.
 4. E-bon prezentowy nie podlega wymianie na środki pieniężne w całości lub w części oraz nie może zostać zwrócony Wydawcy.
 5. E-bon prezentowy jest ważny przez okres 12 (dwunastu) miesięcy od dnia zaksięgowania wpłaty za bon na koncie bankowym wydawcy.
 6. Wydawca ma prawo odmówić realizacji zakupu towarów przy użyciu e-bonu prezentowego w przypadku upływu jego terminu ważności.
 7. Sklep oferuje e-bony prezentowe o wartościach 50 zł, 100 zł, 150 zł, 200 zł, wzory e-bonów zostały opublikowane w sklepie.

IV. REALIZACJA BONU PODARUNKOWEGO

 1. E-bony prezentowe można realizować tylko poprzez proces składania zamówienia w sklepie internetowym i podanie kodu w odpowiednim polu w Koszyku.
 2. Każdy e-bon prezentowy wyposażony jest w unikatowy kod identyfikacyjny rejestrowany w systemie Wydawcy.
 3. E-bon prezentowy powinien zostać wykorzystany jednorazowo w pełnej wartości. W przypadku gdy wartość towarów nabywanych przez Użytkownika z wykorzystaniem e-bonu prezentowego będzie wyższa niż wartość zapisana na e-bonie prezentowym, użytkownik zobowiązany będzie dopłacić różnicę. 
 4. W przypadku zakupu towaru o wartości niższej niż wartość e-bonu prezentowego nie przysługuje prawo otrzymania zwrotu pozostałej, niewykorzystanej kwoty.
 5. Wydawca nie odpowiada za zgubienie przez Nabywcę lub Obdarowanego. W takich wypadkach duplikaty nie będą wysyłane.

V. REKLAMACJE

 1. W sprawach reklamacji i zwrotów zastosowanie ma Regulamin Sklepu.

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Nabywca  oraz Obdarowany oświadczają, że zapoznali się z treścią niniejszego Regulaminu, akceptują jego treść w całości i zobowiązują się przestrzegać jego zapisów.
 2. Zakup e-bonu prezentowego stanowi potwierdzenie, że Nabywca , Obdarowany oraz Użytkownik, akceptują warunki zawarte w regulaminie.