promocja

Karty zadań – proporcje

 • utrwalenie zagadnień związanych z proporcjami
 • odpowiednie do pracy indywidualnej, w parach, w grupach;
 • materiał zawiera: 24 zadania, kartę ucznia/grupy, instrukcję, odpowiedzi;
 • wersja do samodzielnego wydruku;
 • przyjdzie na skrzynkę mailową natychmiast po zrealizowaniu płatności.

10,99 

Opis produktu:

„Karty zadań: Proporcje” to materiał, który można zastosować na różne sposoby, mający na celu utrwalenie wiadomości o proporcjach. Osoba prowadząca ma możliwość wyboru, czy chce wykorzystać wszystkie zawarte zagadnienia: równania proporcjonalne, wielkości wprost proporcjonalne oraz podział proporcjonalny.

Przykładowe sposoby wykorzystania:

 • praca w 2 – 3 osobowych grupach:
 • W formie zabawy „Zmiana”: Nauczyciel rozkłada w klasie karteczki z zadaniami (może w tym celu zestawić kilka ławek, by utworzyły długi stół) lub rozwiesza je w różnych miejscach w sali. Uczniowie podchodzą do dowolnego zadania, rozwiązują je, a następnie zapisują odpowiedzi na karcie ucznia. Po ustalonym czasie, np. 2 minutach, w klasie rozlega się alarm lub nauczyciel wykrzykuje słowo: „Zmiana!”. Wtedy uczniowie przesuwają się o jedno zadanie zgodnie z kierunkiem ruchu wskazówek zegara. Następnie czynności powtarzają się, dopóki uczniowie nie rozwiążą wszystkich przygotowanych zadań. Po zakończonej zabawie sprawdzają wyniki swojej pracy. Zabawę można przeprowadzić również w ławkach – wtedy każda para uczniów otrzymuje zadanie i na ustalone hasło przekazuje je kolejnej parze uczniów. Praca na czas może zwiększać stres, dlatego jej efekty nie powinny być oceniane.
 • W formie stacji zadaniowych: Zadania są rozmieszczone (najlepiej rozwieszone) w różnych miejscach w sali, przy czym ich liczba przekracza liczbę grup. Każda z grup podchodzi do wolnego zadania, rozwiązuje je i zapisuje odpowiedź. Następnie przemieszcza się do kolejnych wolnych zadań. Grupa stara się rozwiązać jak najwięcej zadań. Na koniec sprawdza poprawność swojej pracy.
 • W formie pracy przy stoliku: Grupa otrzymuje wszystkie zadania i stara się rozwiązać ich jak najwięcej. Odpowiedzi zapisuje na karcie ucznia, a na koniec sprawdza ich poprawność.
 • praca indywidualna:
 • Uczeń losuje zadania do rozwiązania i stara się ich rozwiązać jak najwięcej. Może rozwiązywać zadania na rozgrzewkę na początku lekcji lub jako „poczekajki”, gdy wcześniej zakończy zaplanowaną pracę.

Klasy:

 • 7 – 8.

Zawartość:

 • 24 zadania, po 8 z każdego zagadnienia: równania z proporcjami, wielkości wprost proporcjonalne i podział proporcjonalny;
 • karta ucznia;
 • odpowiedzi;
 • instrukcja.

Zakres materiału:

 • równania z proporcjami;
 • wielkości wprost proporcjonalne;
 • podział proporcjonalny.

Formy pracy:

 • praca indywidualna;
 • praca w 2 – 3 osobowych grupach.

Faktura:

 • Do każdego zamówienia dołączana jest faktura.
 • Szkoły oraz inne instytucje publiczne mogą otrzymać fakturę z odroczonym terminem płatności. W tym celu wystarczy się skontaktować przez e-mail: kontakt@krolowamatma.pl lub tel. 577 205 587.