Cechy podzielności liczb przez: 2, 3, 4, 5, 9, 10, 100